Pentru a va oferi cel mai bun serviciu posibil acest site internet foloseste cookies, uneori ale tertilor. Continuand sa navigati autorizati folosirea acestora.
Leggi la Privacy e Cookie policy OK

PRIVACY POLICY

TITULAR SI RESPONSABIL DE TRATAMENTUL DATELOR PERSONALE

Titular al tratamentului datelor personale este MASSENZA fu GIUSEPPE IMPIANTI DI PERFORAZIONE S.r.l., in persoana legalului reprezentant pro-tempore. O lista ai eventualilor responsabili pentru tratament (interni si/sau externi) sau ale persoanelor externe carora le pot si comunicate datele care opereaza in calitate de titulari autonomi poate fi ceruta, fara formalitati, la adresele mai jos indicate.

 

LOCUL TRATAMENTULUI SI TIMPUL DE CONSERRVARE

Tratamentele conexe serviciilor acestui site au de obicei loc la sediul legal din Parola ( Parma- ITALIA), Strada Emilia 58/E/F si la sediile operazionale ale eventualilor consultanti care furnizeaza asistenta tehnica relativa la acest site. Datele vin conservate pentru timpi compatibili cu finalizarea adunarii si eventualelor obligatii legislative.

 

TIPURI DE DATE TRATATE

Date de navigatie, sisteme informatice si proceduri software presetate pentru functionarea acestui site web achizizioneaza in mod automat, in timpul unui normal exercitiu, anumite date personale a caror transmisie e implicita in folosirea protocoalelor de conexiune la internet. Este vorba despre informatii care nu sunt adunate pentru a fi asociate cu interesati identificati, dar care pentru natura lor ar putea, prin elaborari si asocieri cu date detinute de terti, sa permita identificarea userilor. In aceasta categorie de date reintra, de exemplu, adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de useri care se conecteaza la site. Aceste date vin utilizate doar pentru a avea informatii statistice anonime despre utilizarea site-ului si pentru a controla corecta functionare si vin sterse imediat dupa elaborare.

 

DATE FURNIZATE

Anumite date furnizate pe site prevad conferirea datelor necesare exclusiv pentru corecta gestiune ale functionalitatilor cerute de user ( informatii, depuneri de cv-uri professionale, etc...). De asemenea trimiterea facoltativa, explicita si voluntara de posta electronica la adrese indicate pe acest site duce la succesiva achizitie a adresei expeditorului, necesara pentru a raspunde la cereri, sau de asemenea a eventualilor date personale inregistrate in modulul respectiv.

 

COOKIES

Nici o informatie personala a userului vine inregistrata intentionat pe site. Nu sunt utilizate cookies pentru transmiterea informatiilor cu caracter personal, nici nu vin utilizate asa zisele cookies de sesiune (care vin memorizzate in mod persistent pe calculatorul userului si dispar cu inchiderea browserului) e strict limitata transmisia identificarilor de sesiune constituite de numere cazuale generate de server) necesari pentru a permite explorarea sigura a site-ului. Asa zisele cookies de sesiune utilizate in acest site evita implicarea altor procedee informatice cu potential negativ pentru o navigatie sigura a userilor si nu permit achizitia datelor personale identificative ale userilor.

 

CONSIMTAMANTUL DATELOR NECESARE

Consimtamantul in ceea ce priveste datele personale este necesar pentru a permite activitatile mai sus descrise.

 

MODALITATEA TRATAMENTULUI

Datele personale sunt tratate cu instrumente automatizate sau pe suport in format hartie pentru timpul strict necesar sa consimta scopurilor carora au fost adunate. Masuri specifice de siguranta sunt observate pentru a preveni pierderea de date, folosirea ilicita a acestora sau incorecta sau accesarile neautorizate.

 

LOCUL DE COMUNICARE SI DIFUZARE

Datele pot fi elaborate de personalul intern, autorizat cu imputernicire, in baza modalitatilor prevazute de Decretul Lege 196/2003 Art.30, la acestea comunicate prin anumite instructiuni scrise. Datele pot fi comunicate subiectilor externi pentru a se incadra in obligatiile prevazute de lege sau derivate dintr-un contract din care e parte interesatul sau pentru exigente administrative, financiare sau comerciale (in cazul in care nu incalca drepturile si libertatile fundamentale, demnitatea sau un legitim interes al interesatului). Interesatii pot cere in orice moment, fara formalitati, lista tertelor persoane care pot avea acces la date (in calitate de responsabili, imputerniciti sau titulari autonomi ai tratamentului).

 

DREPTURILE INTERESATILOR

Persoanele a caror date vin tratate, au dreptul in orice moment sa obtina confirmarea existentei sau nu a acestor date si de a cunoaste continutul si originea, sa verifice exactitatea sau sa ceara  interogarea sau actualizarea, sau chiar si rectificarea (art.7 din Decretul Lege n.196/2003). In baza acestui articol se poate avea dreptul de a cere stergerea, transformarea in forma anonima sau blocajul datelor care violeaza legea, sau chiar si de a se opune in orice caz, pentru motive legitime, la tratamentul acestora. Drepturile interesatului: in baza art.7 din Decretul Lege 30 iunie 2003, n.196 fiecare persoana are dreptul sa: Obtina confirmarea existentei sau nu a datelor personale care il privesc, chiar daca nu s-a inregistrat inca, si comunicarea lor in forma lizibila. Interesatul are dreptul de a obtine indicatii: a)- despre originea datelor personale; b) – despre finalitatea si modalitatea tratamentului; c) despre logica aplicata in cazul tratamentului efectuat cu auspiciul instrumentelor electronice; d)- despre datele de identificare ale tutularului, ai responsbililor si al legalului reprezentant desemnat in baza art.5, coma 2; e) – despre persoanele carora datele personale pot fi comunicate sau care pot sa vina la cunostinta in calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul statului, ai responsabililor sau imputernicitilor. Sa obtina de la titular: a) – actualizarea, rectificarea sau cand exista interes, integrarea datelor; b) stergerea, transformarea in forma anonima sau blocarea datelor in caz de violare a legii, incluse acelea care nu necesita o conservare in relatie cu scopurile pentru care datele au fost adunate sau succesiv tratate; c) – atestarea operatiunilor pentru care la literele a) si b) au  fost aduse la cunostinta, chiar si pentru ceea ce priveste continutul acestora, a celor ale caror date au fost comunicate sau difuzate, exceptand cazul in care acest fenomen se reveleaza imposibil sau comporta o folosire a metodelor de proportii fata de dreptul tutelat. Sa se opuna, de tot sau in parte: a) – pentru motive legitime ale tratamentului datelor personale care il privesc pentru trimiterea materialelor publicitare sau a vanzarilor directe sau pentru intocmirea cercetarilor de piata sau de comunicare comerciala.

Pentru a exercita drepturile prevazute de art.7 decret legislativ 30 iunie 2003, n.196 de mai sus, cererile trebuiesc trimise la: MASSENZA FU GIUSEPPE IMPIANTI DI PERFORAZIONE S.r.l. Via Emilia 58/E/F - 43012 - Parola (Parma - ITALY) Tel. +39 0521 825284 - Fax +39 0521 825353 – E-mail: info@massenzarigs.it

fine lista contenuti